Nationale Educational Needs Conferentie 2017

De Nationale Educationale Needs Conferentie 2017 vond plaats op woensdag 27 september 2017 in CineMec te Ede

Lexima Leeromgeving
De presentaties van de meeste lezingen die zijn gegeven tijdens de Nationale EN Conferentie 2017 zijn voor de deelnemers van de conferentie beschikbaar in de Lexima Leeromgeving.
Meer informatie >> 

Accreditatie
Accreditatie voor de Nationale EN Conferentie 2017 t.b.v. de herregistratie is goedgekeurd door:

 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT - één dag/8 uur
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (ID 291220):
  - K&J/OG herregistratie: 5 punten
  - K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
  - K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt
  - K&J/OG opleiding - overige taken: 0,5 punt
 • NVLF/ADAP voor logopedisten - 4,5 punten (ID 291220)
 • Register NIP-Eerstelijnspsychologie NIP - 6 punten (ID 291220)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
 • Registerleraar.nl - Activiteitsnummer: urR6d8xjK1

Wilt u als deelnemer van de Nationale Educational Needs Conferentie 2017 uw accreditatiepunten verzilveren bij ADAP/NVLF, LBRT of NIP-K&J/NVO-OG, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Educational Needs  Conferentie 2017
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

LET OP: Voor de accreditatie bij het Lerarenregister en de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij betreffende organisatie indienen.

Certificaat
Alle deelnemers die dat hebben aangegeven, hebben per e-mail een certificaat van deelname ontvangen. Indien u (nogmaals) uw certificaat van deelname wilt ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl waarin u aangeeft dat u een certificaat wilt ontvangen voor deelname aan de Nationale Educational Needs Conferentie 2017.

Banner-NENC17-zonder vroegboekdatum