Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale EN Conferentie 2018 t.b.v. de herregistratie is goedgekeurd door:

  • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT - één dag/8 uur
  • NVLF/ADAP voor logopedisten - 4,5 punten (ID 327615)
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) - 6 punten (ID SKJ201729)

Wilt u als deelnemer van de Nationale EN Conferentie 2018 uw accreditatiepunten aanvragen bij ADAP/NVLF of LBRT, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Educational Needs Conferentie 2018
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

LET OP: Voor de accreditatie bij de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij het SKJ indienen.

Accreditatiepunten NENC2017
Klik hier voor meer informatie over het verkrijgen van uw accreditatiepunten voor de Nationale EN Conferentie 2017 of een van de eerdere conferenties.

Beeldmerk+Vinkje+EN