Drs. Corien van der Linden

Corien van der Linden is onderwijskundige en heeft eveneens communicatiewetenschap gestudeerd, beide aan de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren verrichtte zij in samenwerking met andere onderzoekers van de CED-Groep, studies in opdracht van Ministerie van OCW, Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO), de NRO, Gemeente Rotterdam (JOS) en andere gemeenten, en Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO). Onderwerpen hebben betrekking op de inrichting van Passend Onderwijs, de effecten van innovaties in de Jeugdzorg (in het kader van Onderwijsbewijs) en het -in opdracht van diverse gemeenten- monitoren van de ontwikkelingen ten aanzien van de voor- en vroegsschoolse educatie (vve). Naast haar werkzaamheden voor de CED-Groep voert Corien vanuit haar eigen bedrijf onderzoeksopdrachten uit in de culturele sector en is zij gastdocent aan de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Corien van der Linden geeft een lezing in Ronde 2

Linden, Corien van der