Gert Gelderblom

Gert Gelderblom is als senior onderwijsadviseur werkzaam op de terreinen schoolontwikkeling en reken-wiskundeonderwijs. Hij is auteur van het boek 'Effectief omgaan met zwakke rekenaars' en van de brochure 'Iedereen kan leren rekenen'.

Gert Gelderblom geeft een lezing in Ronde 4 en Ronde 5

Gelderblom, Gert