Dr. Anke de Boer

Anke de Boer is Universitair Docent en Onderzoeker aan de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. Haar onderzoeksterrein betreft inclusief onderwijs, met speficieke focus op sociale inclusie van leerlingen met beperkingen en/of stoornissen, en het optimaliseren van de leeromgeving. Zij is betrokken bij het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs.  

Anke de Boer geeft een lezing in Ronde 3

Boer, Anke de