Dr. Dieter Baeyens

Dieter Baeyens, klinisch psycholoog, is als hoofddocent verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Zijn onderzoeksfocus ligt op interventies bij ADHD en ASS in de hulpverlenings- en onderwijscontext. Hij is tevens coördinator van de sectie "Special Educational Needs" van de European Association of Research on Learning and Instruction.

Dieter Baeyens geeft een lezing in Ronde 1 en Ronde 3

Baeyens, Dieter