Accreditatie

Accreditatie voor de Nationale EN Conferentie 2017 t.b.v. de herregistratie is goedgekeurd door:

 • Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers LBRT - één dag/8 uur
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  K&J/OG herregistratie: 5 punten
  K&J/OG opleiding - behandeling: 1 punt
  K&J/OG opleiding - diagnostiek: 1 punt
  K&J/OG opleiding - overige taken: 0,5 punt
 • NVLF/ADAP voor logopedisten - 4,5 punten
 • Register NIP-Eerstelijnspsychologie NIP - 6 punten
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) 
 • Registerleraar.nl - Activiteitsnummer: urR6d8xjK1

Wilt u als deelnemer van de Nationale Educational Needs Conferentie 2017 uw accreditatiepunten verzilveren bij ADAP/NVLF, LBRT of NIP-K&J/NVO-OG, dan kunt u een e-mail sturen naar conferentie@lexima.nl met daarin vermeld:
- Nationale Educational Needs  Conferentie 2017
- voor welke beroepsgroep u de accreditatie aanvraagt
- volledige naam waarmee u staat ingeschreven bij de beroepsgroep
- registratie- of inschrijfnummer

LET OP: Voor de accreditatie bij het Lerarenregister en de SKJ hebben wij geen gegevens van u nodig. U kunt uw aanvraag rechtstreeks bij betreffende organisatie indienen.

Beeldmerk+Vinkje+EN